Skip to content

Öljysäiliöiden huolto

Toteutamme öljysäiliöiden huolto-, kunnossapito- ja asennustöitä. Toimimme koko Suomen alueella, mutta olemme keskittyneet Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen.

Palveluitamme ovat:

  • öljysäiliön puhdistus
  • öljysäiliön tarkastus
  • öljysäiliön korjaus
  • öljysäiliön lopputyhjennys
  • öljysäiliön kaivuutyöt
  • hiekkatäytöt
  • purkutyöt
  • uudet öljysäiliöt ja niiden asennustyöt
  • IBC-pakkausten ja IBC-säiliöiden tarkastus

Öljysäiliöiden tarkastus

Jos öljysäiliö sijaitsee pohjavesialueella, laki velvoittaa, että se tarkastetaan viiden vuoden välein. Lopullinen tarkastusväli määrittyy kuitenkin säiliön luokituksen mukaan, ja alhaisimmillaan tarkastusväli voi olla kaksi vuotta. Tarkastusta ei kannata jättää tekemättä, sillä kotivakuutus korvaa ainoastaan tarkastetulle säiliölle tapahtuneet onnettomuudet.

Vanhoissa, 60- ja 70-luvulta peräisin olevissa säiliöissä on tänä päivänä jo monenlaista vikaa – etenkin, jos niitä ei olla koskaan korjattu. Yleinen ongelma on vesi, joka öljyä raskaampana painuu säiliön pohjalle ja syövyttää sitä. Joissakin tapauksissa säiliötä ei kannata ryhtyä korjaamaan, vaan on helpompaa ottaa käyttöön uusi muovinen säiliö tai vaihtaa lämmitysmuotoa kokonaan.

Jos öljysäiliöstä syystä tai toisesta päättää luopua, tehdään sille lopputyhjennys ja puhdistus. Tämän jälkeen säiliö kaivetaan pois, tai täytetään hiekalla ja jätetään maahan, mikäli uloskaivaminen on erittäin vaikeaa. Tällaiseen tarvitaan erikoislupa.

oljy_500

Mitä öljysäiliön tarkastuksessa tehdään?

Ensiksi öljypoltin sammutetaan. Tämän jälkeen miehistöluukku aukaistaan ja puhdas öljy pumpataan huoltoauton säiliöön. Tarkastettavan öljysäiliön pohjalla oleva vesi ja sakka imetään vastaavasti likasäiliöön. Seuraavaksi tarkastaja laskeutuu öljysäiliön sisälle. Hän kaapii seinämät puhtaaksi ja kuivaa ne lopuksi imeytysliinoilla. Tarkastustoimenpiteessä ei siis käytetä vettä, eikä säiliötä pestä.

Huom! Jos tarkastettava säiliö on metallinen, mittaamme sen levyjen paksuudet ja mahdolliset syöpymäkohdat ultramittarilla.

Tarkastuksen jälkeen puhdas öljy palautetaan takaisin säiliöön ja miesluukku suljetaan ja tiivistetään. Ylitäytönestimen kunto tarkastetaan mittarin avulla ja öljyputkisto tutkitaan siltä osin kuin se on näkyvissä. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi säiliöluokka. Luokkia on 4 erilaista.

Öljysäiliöiden luokitukset

A-luokka

Metalliset säiliöt, joiden levypaksuus on syvimmän syöpymän kohdalta vähintään 3 mm. Ei-metallinen säiliö, joka on todettu painekokeessa tiiviiksi.

Suositeltava tarkastusväli:
Metalliset säiliöt: 5 vuotta.
Ei-metalliset säiliöt: 10 vuotta.

B-luokka

Metalliset säiliöt, joiden levypaksuus on syvimmän syöpymän kohdalta vähintään 1,5 mm ja enintään 3 mm.

Suositeltava tarkastusväli:
2 vuotta.

C-luokka

Metalliset säiliöt, joiden levypaksuus on syvimmän syöpymän kohdalta vähemmän kuin 1,5 mm tai jos säiliön seinälevy muuttaa muotoaan vasarrettaessa.

Suositeltava tarkastusväli:
Tarkastus 6kk kuluessa

D-luokka

Metalliset säiliöt, joiden levypaksuus on vähemmän kuin 0,5 mm, tai ovat puhkisyöpyneet. Ei-metalliset säiliöt, joissa on voimakkaita muodonmuutoksia tai halkeamia.

Suositeltava tarkastusväli:
Poistettava välittömästi tai kunnostettava ennen käyttöönottoa

Pyydä tarjous